AANMELDEN ALS MentOR van Yope

Als vrijwillige mentor van YOPE ben je een laagdrempelig en positief contact voor een jongere in detentie. Je biedt een luisterend oor en denkt samen over nieuwe stappen in de toekomst.

Jongeren kunnen zich in overleg met de instelling aanmelden voor een YOPE mentor. Voor minimaal zes en maximaal achttien maanden word je gekoppeld aan een jongere op basis van interesses, wensen en achtergrond. Eén keer per week spreken jullie af in de justitiële jeugdinstelling of (na vrijlating) op een openbare plek. Je ondersteunt de jongere en denkt met hem mee op zijn pad van binnen de instelling naar het leven buiten.

Luister naar de verhalen van mentoren en jongeren: “Bij mijn mentor voel ik me op mijn gemak. We doen ook leuke dingen. Ik had bijvoorbeeld voor het eerst in mijn leven een auditie voor een film. Mijn mentor heeft me toen geholpen met de voorbereiding.

eEN mentOR..

is voor minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden een dagdeel per week beschikbaar voor de jongere
is ouder dan 23 jaar
is beschikbaar om gekoppeld te worden in een jeugdinstelling in Lelystad of Spijkenisse
is bereid trainingen te volgen van YOPE
herkent zich in de doelstellingen en werkwijze van YOPE
kan energie overdragen en jongeren hiermee stimuleren en inspireren
is in staat om zelfstandig met de jongere aan de slag te gaan
beschikt over een groot empathisch vermogen en kan onbevooroordeeld te werk gaan

“Soms duurt het even voor de jongere zich open durft te stellen naar je, je bent eerst toch een vreemd iemand. Het belangrijkste is om te blijven komen, vertrouwen te tonen en niet zomaar opgeven.” 

Mentor van YOPE

WIJ bieden JOU..

een unieke kans om een positieve draai te geven aan het leven van de deelnemende gedetineerde jongere
de kans je (verder) te ontwikkelen als mentor
trainingen in de YOPE methodiek
informatieve intervisie en trainingen van experts en inspirators van YOPE over bijvoorbeeld ‘contact maken’, psychologie en coaching
actieve begeleiding door de coördinatoren van YOPE en intervisie met andere mentoren
een kans om deel uit te maken van een dynamische organisatie

“Naar buiten gaan was voor mij net zo heftig als naar binnen moeten”

Oud-mentee

Het mentortraject

Jongere in jeugdinstelling meldt zich aan bij YOPE.
YOPE neemt contact op met jongere en gaat na akkoord van zijn gedragsdeskundige op zoek naar de beste match.
YOPE faciliteert de kennismaking tussen de mentor en de jongere. Zij ondertekenen een samenwerkingscontract voor 6 maanden tot 18 maanden.
Warming-up periode van 8 weken om te kijken of er een klik is. Daarna bezoekt de mentor de jongere (twee)wekelijks binnen de instelling of na vrijlating buiten op een openbare plek.
Naast de maandelijkse ondersteuning van YOPE, is er elke 6 maanden een evaluatiemoment om te bepalen of jullie nog verder willen met het traject.
Ieder traject wordt symbolisch afgerond. Tijdens de laatste afspraak kijk je terug op het traject en krijgt de jongere het YOPE-certificaat van deelname.