Mentoren van Yope

Mentoren zijn een laagdrempelig en positief contact voor jongeren in detentie. Anders dan de al bestaande begeleiding en behandeling in een instelling, is dit contact niet gericht op directe resultaten of concrete doelen.

Een mentor biedt een luisterend oor en gaat op initiatief van een jongere in gesprek, speelt een spelletje of luistert samen naar muziek. Soms hebben jongeren ook behoefte om vertrouwelijk met iemand te brainstormen over de toekomst en nieuwe mogelijkheden. Een mentor zet zich voor langere tijd vrijwillig in en bezoekt een jongere na vrijlating ook buiten de instelling.

Luister naar de verhalen van mentoren en jongeren: “Bij mijn mentor voel ik me op mijn gemak. We doen ook leuke dingen. Ik had bijvoorbeeld voor eerst in mijn leven een auditie voor een film. Mijn mentor heeft me toen geholpen met de voorbereiding.

Werkwijze MENTOREN

Een mentor van YOPE wordt voor minimaal zes maanden gekoppeld aan een jongere. Afhankelijk van het perspectief en de persoonlijke hulpvraag van de jongere wordt bepaald hoe en wanneer het traject wordt gestart. Iedere jongere kan zich in overleg met de instelling aanmelden voor een YOPE mentor. Eén keer per week spreekt de mentor af in de justitiële jeugdinstelling of op een openbare plek. Je ondersteunt de jongere en denkt met hem mee op zijn pad van binnen de instelling naar het leven buiten.

“Soms duurt het even voor de jongere zich open durft te stellen naar je, je bent eerst toch een vreemd iemand. Het belangrijkste is om te blijven komen, vertrouwen te tonen en niet zomaar opgeven.” 

Mentor van YOPE

“Mijn ervaring is dat ik snel aansluiting vind en een vertrouwensband kan opbouwen, omdat ik als mentor ergens tussen de rol van familie, vrienden en een professional in zit.”

Mentor van YOPE

Motiveer en inspireer jongeren . . Word mentor van YOPE

Het mentortraject

Jongere in jeugdinstelling meldt zich aan bij YOPE.
YOPE neemt contact op met jongere en zijn gedragsdeskundige en gaat op zoek naar de beste match.
YOPE faciliteert de kennismaking tussen de mentor en de jongere en ondertekenen een samenwerkingscontract voor (minimaal) 6 maanden tot 18 maanden.
Warming up periode van 8 weken om te kijken of er een klik is. Daarna bezoekt de mentor de jongere (twee)wekelijks binnen de instelling of na vrijlating buiten op een openbare plek.
Na 6 maanden is er een evaluatiemoment. Tijdens de laatste afspraak kijken we terug op het traject en krijgt de jongere het YOPE-certificaat van deelname.