Yope staat voor de groep

De mensen van YOPE organiseren creatieve en sportieve lesprogramma’s voor jongeren in detentie en gesloten jeugdhulp. Jongeren ontmoeten Docenten en Experts van YOPE op hun school – of leefgroep. We zijn te gast, maar weten de weg in justitiële jeugdinrichtingen, kleinschalige voorzieningen en gesloten jeugdzorginstellingen door heel Nederland.

De Docenten en Experts zijn opgeleid in het werken met de methodiek van YOPE. Dat is geen vastomlijnd stappenplan, maar geeft houvast met informatie over werken met jongeren in geslotenheid en veelvoorkomende (gedrags)problematiek. Bovenal is het een uitnodiging om zo bewust mogelijk je rolmodel-zijn of ervaringsdeskundigheid in te zetten.

Luister hoe Neda zich voorbereid op haar les Songwriting in een justitiële jeugdinrichting:

‘Ik probeer open te staan voor wat er in het moment gebeurd. Het gaat erom dat iedere jongere zich gezien voelt.”

‘Het is mooi om te zien dat mijn les een jongen die al lang binnen zit even uit het gevangeniswezen kan halen. Ik zie hem vergeten dat hij tussen die vier muren zit en genieten van het moment. Dat geeft mij echt een kick.’

Orinta – Docent Kickboksen

Portfolio: een selectie van onze lesprogramma’s

Onze lesprogramma’s nemen de vorm en inhoud aan naargelang de specifieke behoeften van jongeren en de instelling. YOPE werkt als energieke en verbeeldingsvolle onderbreking van het reguliere behandel- en dagprogramma of juist in tandem met het vaste docententeam en gedeelde lesplannen en leerdoelen. 

YOPE werkt sinds 2014 in Nederland en is momenteel actief in RJJI de Hartelborgt, RJJI Den Hey-acker, RJJI Horsterveen, JJI Teylingereind en verschillende jeugdzorginstellingen. We zijn gespecialiseerd in het werk in geslotenheid, maar hebben ook ervaring en ambities in het middelbaar beroepsonderwijs.

Urban Arts & Sports Workshops

Docenten van YOPE nemen voor een dag of week het schoolrooster van een instelling over. De groep docenten komt met een mix van creatieve en sportieve disciplines die bij de wensen van de jongeren en instelling past. Het workshopprogramma is een onderbreking van de routine van alledag in instellingen en er is aandacht voor lessen die aansluiten bij jongeren van kort-, lang- of zorggroepen. Sommige docenten komen met veel lawaai (zoals de brassband), anderen doen juist een beroep op de concentratie van de jongeren (denk bijvoorbeeld aan filosofie of fotografie). 

Docenten werken tijdens workshopweken soms ook samen in trajecten aan een gezamenlijk eindoptreden of kunstwerk. Bekijk bijvoorbeeld deze video van Insight Out die YOPE in samenwerking met Gabriele Acosta Camacho en Carmen Lamptey maakte met en voor jongeren in JJI Teylingereind: 

YOPE Edu

Een selectie Urban Arts & Sports Docenten heeft naast hun reguliere creatieve en sportieve workshops een extra aanbod ontwikkeld. In het Edu-programma van YOPE werken ze in tandem met bestaande docententeams van instellingen aan gedeelde lesplannen- en doelen. Lesdoelen kunnen bijvoorbeeld gaan over de competenties van jongeren zoals samenwerken, contact met klasgenoten en zelfstandigheid. Docenten passen hun reguliere workshop hierop aan of ontwikkelen speciale disciplines zoals Seksuele voorlichting, Lifestyle of Jezelf Presenteren.

YOPE Minds

YOPE Minds gaat over stilstaan bij grote levensvragen met Mindfulness en Filosofie. 

‘Ik voel me opgefokt’, ‘Ik heb een heet hoofd’, ‘Ik sta in slaapstand’, ‘Ik zit vast in de tijd‘.

Bovenstaande uitspraken hebben onze docenten gehoord in jeugdinrichtingen. Daar bestaat een groot aanbod in zorg en behandeling, maar jongeren staan daar niet altijd voor open. Het werken met Mindfulness is een lichaamsgerichte en positieve manier die jongeren handvatten biedt om te kunnen omgaan met spanningen, (negatieve) emoties, stress en impulsen. YOPE ontwikkelde een mindfulness-methodiek met de energie van Urban Arts & Sports docenten. Zij volgden een opleiding tot Mindfulness-trainer en verzorgen 6-weekse trajecten in instellingen. Bekijk het handboek van YOPE voor medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen: 

Peer-to-peer

Experts van YOPE keren terug naar de justitiële jeugdinrichtingen om workshops te verzorgen aan jongeren die nog vastzitten. Samen blikken ze terug op de eerste weken in vrijheid en delen hun verhalen. Ze lezen hun peers niet de les, maar gaan onder begeleiding van YOPE coördinatoren in gesprek met elkaar. De experts kunnen succesverhalen delen, maar net zo goed de moeilijke dingen en teleurstellingen die ze buiten hebben meegemaakt. Deze video maakte oud-Experts van YOPE voor jongeren die nog vastzitten:

YOPE VOOR de groep in uw instelling?

Merle Bemelmans is coördinator van de creatieve en sportieve lesprogramma’s van YOPE. Zij vertelt graag meer over onze werkwijze en mogelijkheden om samen te werken.

Ieder lesprogramma wordt op maat gemaakt en we bedenken samen hoe YOPE van zoveel mogelijk toegevoegde waarde kan zijn voor uw school of instelling.


Merle Bemelmans merle@youngperspectives.org 06-2515 7404 // 020-737 1061