Yope Adviseert

De ervaringen en ideeën van jongeren staan centraal in hun advies aan beleidsmakers en andere professionals. YOPE vertaalt adviesopdrachten naar de leefwereld van jongeren met creatieve werkvormen die zijn geïnspireerd op methoden uit social design, storytelling en filosofische gespreksvoering.

We volgen ambitieuze modellen voor jongerenparticipatie waarin niet alleen wordt geluisterd naar jongeren, maar hun stem een hoofdrol speelt in de uiteindelijke praktijk- en besluitvorming van opdrachtgevers. 

Jongeren hebben het recht om gehoord te worden en om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag moet die mening serieus genomen worden.

“Ik had nooit verwacht dat ik voor een groep professionals mijn ervaring zou delen en dat ze echt geïnteresseerd zouden zijn.”

Expert van YOPE

Foto: Experts en Coördinatoren van YOPE met Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Portfolio: een selectie van ons advieswerk

De Experts van YOPE zijn in alle fasen van vrijheidsbeneming – voor en na vrijlating – betrokken bij het bedenken van nieuwe oplossingen. YOPE faciliteert de ruimte om te leren van de ervaringen van jongeren, omdat wij geloven dat zij het beste weten wat er beter kan en moet veranderen in de forensische jeugdzorg.

Design of Justice

Hoe ziet de rechtszaal van de toekomst eruit? Waarom moeten rechters bijvoorbeeld altijd op een verhoging zitten? Wat zou meer kunst en bewust design kunnen doen in een rechtszaal? Samen met advocaten, universiteiten, hogescholen en kunstacademies ontwerpen de Experts van YOPE de rechtszaal van de toekomst:

Vrijheidsbeneming Op Maat

Hoe gaat de vrijheidsontneming van jongeren er in de toekomst uit zien? Op die grote vraag richtte de speciale werkgroep Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich. De Experts van YOPE hebben het Ministerie in verschillende trajecten geadviseerd bij deze hervormingsagenda. 

Het doel van VOM is om het verblijf van jongeren in detentie of preventieve hechtenis beter aan te laten sluiten op wat zij nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. Meer maatwerk in plaats van ‘one size fits all’ zou moeten leiden tot minder recidive en detentieschade.

Om het VOM-programma advies te geven tijdens de coronapandemie werd het kantoor van YOPE omgetoverd tot een online en interactief adviesbureau:

Verborgen talenten

De Experts van YOPE zijn betrokken bij het onderzoek van dr. Willem Frankenhuis (Universiteit Utrecht) over verborgen van talenten van jongeren die opgroeien in een stressvolle en onveilige omgeving. Jongeren kunnen hierdoor ook bijzondere kwaliteiten ontwikkelen. Deze vaardigheden worden ‘verborgen talenten’ genoemd, omdat hier op school minder aandacht voor is dan voor vaardigheden zoals rekenen en schrijven. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld juist sterk zijn in vaardigheden als: het vroegtijdig herkennen van gevaar, het ‘lezen’ van andere mensen, inventiviteit, snel schakelen en mensen adviseren in moeilijke situaties. Luister naar dr. Frankenhuis en leer meer over dit onderzoek.

Kinderrechters

Experts Yeabsira en Jason vertelden over hun ervaringen met en advies voor kinderrechters tijdens het symposium ‘100 jaar kinderrechter’ in 2022. Jason droeg een zelfgeschreven tekst voor aan de 350 aanwezige professionals uit het justitiële systeem. 

Foto: Serge Ligtenberg

Een fragment uit de tekst van Jason: 

“Ik neem je mee in de tijd

Dat ik zat in de zittingszaal. 

Kijk: stel me boos op maar het is niet wat het lijkt

Al die ogen op mij.

(…)

En ik begrijp, het is een straf maar het kan 

af en toe met een lach of een praatje. 

Meer van hoe gaat het met je, 

niet even snel tussendoor maar echt gemeend.

Ik weet dat het me van binnen opvreet dat niemand me aankeek, 

ik weet nog dat er een rechter was die me aansprak op het saxofoonspelen. 

Damn dat vond ik echt hard. 

Dat was het positieve waardoor ik daar even met een lach zat, 

zo van, zij zag dat.”

ADVIES VAN DE EXPERTS VAN YOPE?

Elizabeth Vrieling coördineert de adviesopdrachten van YOPE. Zij begeleidt de jonge Experts van YOPE en is ook inhoudelijk betrokken bij het ontwerp van ons advies. Elizabeth komt graag in contact over uw adviesvraag en kan meer vertellen over onze werkwijze en track record. 


Elizabeth Vrieling elizabeth@youngperspectives.org 06-2546 0696 // 020-7371061