werkwijze

Creativiteit Bevrijdt! Het motto van Young Perspectives is al 20 jaar ongewijzigd. Onze werkwijze is door de jaren heen afgestemd op verschillende en veranderende (internationale) contexten, maar de achterliggende overtuiging is nog altijd precies hetzelfde. 

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren die in een justitiële jeugdinrichting verblijven, zal weer in aanraking komen met justitie. Daarmee is het geen geheim dat het bestaande systeem van vrijheidsbeneming voor jongeren niet goed werkt. Daar zijn de meeste mensen het al een tijd over eens en er bestaan steeds meer stemmen, studies en initiatieven om daar blijvend verandering in te brengen. 

YOPE wil aan die verandering bijdragen als kritisch bondgenoot van het justitiële systeem. Succesvolle rehabilitatie betekent voor ons dat jongeren zich opnieuw ‘thuis’ kunnen voelen in de wereld. We geloven dat het beste pad van jongeren in het verlengde ligt van waar ze vandaan komen. Ons werk moet daarom bijdragen aan nieuwe stimuli en positieve relaties voor een betekenisvol leven. Zo kunnen jongeren na detentie of geslotenheid zich opnieuw verhouden tot de mensen en plekken om hen heen. 

YOPE werkt aan een toekomst waarin jongeren na detentie of geslotenheid zich opnieuw tot de wereld om hen heen kunnen verhouden. Hun beste pad ligt in het verlengde van waar ze vandaan komen, met nieuw-gevonden stimuli en relaties voor een betekenisvol leven.

YOPE spreekt jongeren en professionals aan met de taal van kunst, sport en verhalen over geleefde ervaringen. Daarmee spreken we in de eerste plaats niet de ratio of feitelijkheid van de situatie aan, maar juist hun verbeeldingskracht: het vermogen om het feitelijke te zien in het licht van het mogelijke. De mensen van YOPE brengen iets vertrouwds, maar ook iets nieuws; iets wat je nog niet eerder hebt ervaren of zelf kon bedenken. Het zet je even op een ander spoor en doet je van perspectief wisselen.

Creativiteit Bevrijdt betekent dat er ruimte ontstaat voor iets nieuws: een creatieve uiting met een voorstelling over hoe je leven er óók uit zo kunnen zien, of wie je óók zou kunnen worden. 

THEORY OF CHANGE

Jongeren bepalen het ontwerp van onze programma’s. Samen met scholen en instellingen zoeken we naar de grootste toegevoegde waarde van YOPE. Jongeren bepalen het ontwerp van onze programma’s. Samen met scholen en instellingen zoeken we naar de grootste toegevoegde waarde van YOPE.

THEORY OF CHANGE

Hoe kan het werk van YOPE bijdragen aan positieve en blijvende verandering voor jongeren in geslotenheid? Dat verhaal hebben we opgeschreven in onze Theory of Change, een schematisch ‘veranderverhaal’ van één Urban Arts & Sports les tot de wereld waarin we uiteindelijk zouden willen leven.

DE METHODIEK VAN YOPE

Om van zoveel mogelijk waarde te zijn hebben we onze methodiek verpakt in twee delen: het DNA en een set ‘speelkaarten’. Het uitgangspunt is dat deze houvast bieden aan de mensen van YOPE waar het nuttig is, maar nooit als een stramien of model mag werken. Het is een oproep aan de Docenten, Mentoren en Experts om je talent zo bewust mogelijk in te zetten.

Creativiteit

De mensen van YOPE brengen met iets vertrouwds, maar ook iets nieuws. Iets wat je nog niet eerder hebt ervaren of zelf kon bedenken.

We zijn niet altijd vrolijk of blij. Het gaat om een waarderende kijk op de wereld die benadrukt wat wèl kan en mogelijk is.

Positiviteit

Rolmodel

Contact maken door hoe we op elkaar lijken èn inspireren met voorstellingen over hoe het leven er ook uit zou kunnen zien.

YOPE werkt met jongeren binnen justitiële systemen en probeert tegelijkertijd deze systemen positief te veranderen.

Kritische bondgenoot

De speelkaarten helpen de mensen van YOPE bij het ontwerp van hun activiteiten. Ze zeggen iets over de gewenste ervaringen van jongeren en professionals bij deelname aan een lesprogramma, training- en adviesopdracht of directe ondersteuning. De mensen van YOPE worden getraind om deze strategisch in te zetten bij het voorbereiden en uitvoeren van hun activiteiten.

Autonomie
Eigen keuzes kunnen maken in hoe en wat je leert

Verbinding
Je onderdeel van iets groters en buiten jezelf voelen

Verbeelding
Over alternatieve en positieve ideeën voor de toekomst

Competenties
Iets nieuws leren, niet te makkelijk en niet te moeilijk

Energie
Een aanstekelijke vibe waar je bij wilt horen

MEER INFORMATIE OVER ONZE WERKWIJZE?

Lotte van Elp coördineert de ontwikkeling van de methodiek, wetenschappelijk onderzoek en het leren binnen YOPE. Ze hoort graag van je als je hierover mee wilt denken of nieuwe ideeën hebt.


Lotte van Elp lotte@youngperspectives.org 06 – 5421 7591 // 020 – 737 1061