Experts van YOPE

De experts van YOPE brengen je dicht bij de leefwereld van jongeren tijdens en na detentie. Ze zetten hun eigen ervaringen en ideeën in om forensische professionals te trainen en adviseren voor een beter jeugdrecht- en zorgsysteem.

Experts worden intensief en 1-op-1 begeleid door de coördinatoren van YOPE. Ieder jaar worden ongeveer 15 jongeren geselecteerd die als groep optrekken in een traject van twee jaar. Daarna blijven ze langdurig betrokken als alumni. De experts van YOPE krijgen betaald voor hun advies als ervaringsdeskundigen en doen werkervaring op. Zo is YOPE een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en dient hun deelname als een positieve springplank naar toekomstig werk of een studie.

“Ik vertel van waar ik kom tot waar ik ben. Zoveel om op te schrijven dus ik pak mijn pen. Om mijn verhalen te delen, voor mijn broertjes en mijn zusjes met hetzelfde leven.”

Expert van YOPE

“Ik wil mijn ervaringen delen en mensen uitleggen hoe dingen kunnen verlopen voor jongeren. Je werkt voor en aan jezelf als Expert, maar tegelijkertijd representeer je ook de jongeren in jeugddetentie.”

Expert van YOPE

Werkwijze experts

De werkvormen in de training met de Experts sluiten aan bij hun eigen ambities en talent. Een voorbeeld is de oefening ‘Kruip in de huid’. Hier gaan jeugdofficieren of agenten door middel van storytelling in gesprek met de jongeren. De jongeren vertellen bijvoorbeeld over hoe het voelde om voor het eerst op een zitting te zijn en de rechter en officier van justitie te ontmoeten, of over het moment dat een officier echt tot hen doordrong. Na de gesprekken presenteren de professionals het verhaal van de jongere vanuit het ik- perspectief aan alle aanwezigen. Zo wordt perspectiefwisseling en aansluiting bij de leefwereld van de jongeren gestimuleerd. “Wat gaat er schuil achter de zwijgende jongen op zitting?”

Track record

Luister naar het verhaal van Expert Jason. Hoe is het om vrij te komen als de wereld in lockdown gaat?

2012/2015YOPE begint in Zuid-Afrika met het Siyakhana Ambassadeurs Programma: de inspiratiebron voor de huidige Experts. YOPE houdt dialoogsessies met de bewakers en beheerders van de Pollsmoor Gevangenis.
2015YOPE lanceert een korte film in Nederland waarin jonge ex-gedetineerden hun ‘ideale straf’ opnieuw voorstellen. De publicatie levert veel aandacht op van Nederlandse media.
2016Het YOPE programma in Nederland groeit met verschillende opdrachten, waaronder het adviseren van medewerkers van het Openbaar Ministerie en Gemeente Amsterdam. Het aanbod wordt geformaliseerd en geprofessionaliseerd. De Experts van YOPE gaan van start met zeven jongeren, die het eerste leiderschapsprogramma volgen.
2017Training van de Experts van YOPE wordt een formeel en verplicht onderdeel van het trainingscurriculum voor nieuwe officieren in samenwerking met het opleidingsinstituut SSR. De Experts van YOPE evalueren samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen de plannen om justitiële jeugdinrichtingen opnieuw in te richten.
2018Voor het Fair Trials-project wordt voor 50 jeugdadvocaten uit verschillende Europese landen een training van Experts gefaciliteerd om de communicatieve vaardigheden met jongeren in contact met de wet te verbeteren.
2019De vraag naar trainingen van Experts blijft groeien. Dit jaar worden 35 trainingen gefaciliteerd en groeit het team naar 10 vaste deelnemers. De Reclasseringsacademie neemt de training op in het vaste curriculum voor hun medewerkers.
2020YOPE ontwikkelt de peer-to-peer workshop “Mindset”, waarmee zij terug naar de jeugdinrichtingen gaan om daar jongeren te ontmoeten. Ook worden online trainingen ontwikkeld om ten tijde van de pandemie het aanbod en de verbinding tussen jongeren en professionals te verbeteren.
2021Jongeren van YOPE, DCI België en Italië ontmoeten elkaar in Straatsburg voor een creatieve campagne over ervaringsdeskundigheid.  
2022De Experts trainen voor het eerst mensen van de politie. Deelnemers zijn 40 jeugdagenten van district IJsselland. In samenwerking met oud-agent Dwight van van de Vijver en YOPE coördinator Lamyn Belgaroui delen de Experts hun persoonlijke verhaal en ervaringen met de politie.

Toon meer