Yope ondersteunt

YOPE ondersteunt jongeren 1-op-1 met een netwerk voor nieuw sociaal en financieel kapitaal. Dit doen we met name in de onzekere overgang van vastzitten naar vrijkomen.

YOPE werkt met vrijwillige mentoren voor een laagdrempelig en nieuw sociaal contact voor jongeren in detentie met zicht op vrijlating. Andere vormen van directe ondersteuning van YOPE gaan over het openen van deuren. Er bestaan al veel hulpprogramma’s en initiatieven, maar die bereiken ondanks goede bedoelingen vaak niet de jongeren die het nodig hebben. YOPE zet haar netwerk in om de juiste mensen en plekken te vinden die jongeren helpen bij het weer opbouwen van een leven in vrijheid. 

“Voor jou zijn het misschien doodnormale gesprekjes en voelt het
natuurlijk om betrokkenheid te tonen, voor een jongere kan dit heel nieuw
en bijzonder zijn.”

Mentor van YOPE

“Naar buiten gaan was voor mij net zo heftig als naar binnen moeten”

Malcolm, oud-mentee

Portfolio: een selectie van directe ondersteuning

Mentorprogramma

Het mentorprogramma van YOPE koppelt vrijwillige mentoren aan jongeren in detentie. Jongeren hebben zicht op vrijlating en behoefte om vertrouwelijk met iemand te brainstormen over de toekomst en nieuwe mogelijkheden. Een mentor bezoekt een jongere wekelijks binnen en later ook buiten de instelling. 

Groepsleider van een jeugdinrichting: “De jongens hebben vaak een luisterend oor nodig en de instelling kan dat niet constant bieden. De meeste jongens van onze leefgroep hebben een mentor en zitten echt te wachten tot hij/zij weer langskomt. Ze zijn soms gesloten en komen niet echt naar ons toe als ze klachten of problemen hebben. Met hun mentor gaan ze in gesprek, bijvoorbeeld tijdens het kaarten, en worden er dingen verteld in vertrouwen. Ik zie dat jongens losser en opener worden.”

De LOBBY

Er bestaan veel initiatieven en hulpverleners voor de 185 Rotterdamse jongeren die vrijkomen vanuit een jeugdinstelling. Toch dreigt dak- of thuisloosheid voor een groot deel van hen. Een groot deel van deze jongeren komt namelijk niet uit de vicieuze cirkel die vóór detentie al bestond. Huisvesting was al onderdeel van het probleem en droeg bij aan het verergeren van de situatie. 

De LOBBY is een initiatief van, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Exodus, YOPE  en Afdeling Buitengewone Zaken, ondersteund door ZonMW. Samen verkennen we de overgang van vastzitten naar vrijkomen. Hoe voorkomen we dat vrijgekomen jongeren op straat belanden?

Hier lees je meer informatie over de LOBBY. Tobias van YOPE maakte een aantal podcasts met jongeren voor deze samenwerking: 

MEER WETEN OVER ONDERSTEUNING VAN YOPE?

Jasmijn coördineert het mentorprogramma en is het eerste aanspreekpunt voor vrijwillige mentoren en de instellingen waar zij werken. Ze kan ook meer vertellen over andere manieren van directe ondersteuning van YOPE.


Jasmijn Verhulst jasmijn@youngperspectives.org 06 – 2545 8962 // 020-737 1061