Yope traint professionals

Trainingen van YOPE bieden een veilige ruimte waar ervaringsdeskundige jongeren en forensische professionals van perspectief wisselen. De jonge experts van YOPE worden persoonlijk en intensief begeleid om hun verhaal te vertellen. Creatieve gespreksvormen nodigen jongeren en professionals uit om, zoals een oud deelnemer het heeft verwoord, ‘je jas uit te doen’ en even uit oude en bekende rollen te stappen.

‘Hoe voelt het om voor de eerste keer in een zittingszaal te zijn? Hoe maak ik het beste contact met je als het niet goed gaat? Welk moment in de instelling zal je nooit meer vergeten?’ Antwoorden op deze vragen helpen professionals de leefwereld van jongeren beter te begrijpen, maar komen nauwelijks aan bod in de dagelijkse praktijk van hun werk. Dat is ook niet zo gek, want de regels en relaties tussen jongeren en professionals zijn niet ingericht op een open of wederzijdse uitwisseling. 

Foto in banner: Serge Ligtenberg

“Als officier ben je gezegend met veel informatie van ketenpartners. Wat daarbij de valkuil is, is dat je precies denkt te weten wat het verhaal is van de jongere en hoe hij in elkaar zit.”

Susanne van Dongen, Officier van Justitie na deelname training YOPE

“Ik leerde door het delen van m’n verhaal eigenlijk ook beter begrijpen hoe alles zo ver heeft kunnen komen. Het is ook een soort verwerking.”

Expert van YOPE

Portfolio: een selectie van onze trainingen

Trainingen van YOPE zijn niet alleen een leerervaring voor professionals, maar helpen ook jongeren om een rechter, officier van justitie of reclasseringsmedewerker op een andere manier te ontmoeten en naar persoonlijke drijfveren en professionele afwegingen te luisteren.

Reclasseringswerkers

Experts van YOPE trainen reclasseringswerkers in samenwerking met de  Reclasseringsacademie. Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO)  is onderzocht wat reclasseringswerkers kunnen leren van jongeren met een delictverleden. We weten dat behandelvaardigheden van professionals essentieel zijn om een effectieve werkrelatie met jongeren met crimineel gedrag tot stand te brengen. Daarom willen we weten of training gericht op het vergroten van empathie en communicatieve vaardigheden kan leiden tot een betere werkrelatie tussen reclasseringsambtenaren en hun cliënten, meer motivatie voor gedragsverandering bij jongeren en minder recidive.

Luister naar een podcast van de onderzoekers om hier meer over te leren.

Officieren van justitie

Jeugdofficieren in opleiding wisselen in een training georganiseerd door het SSR van perspectief met de Experts van YOPE. Door middel van spoken word en storytelling opdrachten worden de persoonlijke verhalen van jongeren gedeeld en vertellen jongeren waar kansen en verbeterpunten liggen in het contact  tussen officieren en jongeren op zitting. Coördinatoren Lamyn en Elizabeth faciliteren de trainingen en begeleiden de jongeren voor, tijdens en na de training.

“Door de Experts van YOPE denk ik na ik over grote begrippen zoals macht en gezag – maar ook over pragmatische zaken: welke taal spreek ik tegen jongeren?” – Officier van Justitie

 Luister naar het verhaal van Bruce en Susanne (de video is gemaakt toen YOPE nog YiP was)

Politie

Sinds 2021 verzorgd YOPE ook trainingen voor jeugdagenten. Voor Politieacademie Leusden en district IJsselland heeft YOPE meer dan 40 jeugdagenten getraind.

Training voor district IJsselland

In samenwerking met oud-agent Dwight van van de Vijver en YOPE trainer Lamyn Belgaroui delen de ervaringsdeskundige jongeren hun persoonlijke verhaal en ervaringen met justitie.

“Aan het begin van de training was ik echt zenuwachtig, je ziet toch die uniformen. Maar ik heb vele mooie gesprekken gehad en de agenten waren oprecht geïnteresseerd en open om onze verhalen te horen.” J.

De training heeft als doel om vanuit persoonlijke verhalen tot verbinding te komen tussen ervaringsdeskundige jongeren en agenten. Welke sleutelmomenten hebben jouw levensloop gevormd? Wat hebben jongeren gemist of meegemaakt in hun jeugd waardoor zij vast zijn komen te zitten? En waar liggen kansen tot verbetering en verbinding in het contact tussen jongeren en agenten?

TRAINING VAN YOPE?

Lamyn is coördinator van de trainingen van YOPE in Nederland. Hij begeleid de jonge experts van YOPE en is ook facilitator tijdens de trainingen. Hij vertelt u graag meer over onze op maat gemaakte trainingen en mogelijkheden om samen te werken.


Lamyn Belgaroui lamyn@youngperspectives.org 06 – 3498 3115 // 020-737 1061