YOPE zoekt connecties en werkplekken

Wil jij iets betekenen voor jongeren met een verleden in geslotenheid en de inclusie van deze
doelgroep in de maatschappij? Young Perspectives (YOPE) komt graag in contact met bedrijven/organisaties/ zelfstandigen die openstaan om in gesprek te gaan over deelname aan
ons nieuwe project: YOPE Connect. Het gaat hierbij om:

  • Werk-/stageplekken of de mogelijkheid om ervaring op te doen
    Denk breed: praktische beroepen, creatieve sector – alle ingangen zijn welkom!
  • Ondersteuning in de weg naar werk toe
    Denk aan hulp bij solliciteren, bijbrengen van relevante skills, sparringpartners, inspirators

YOPE Connect
Young Perspectives heeft in de afgelopen twintig jaar een groeiende groep gelijkgestemden om zich heen verzameld. Samen werken we aan een wereld waarin jongeren na verblijf in
geslotenheid hun weg hervinden en hun leven opbouwen. Een belangrijke schakel hierin is het vinden van leuk, passend werk en een fijne werkplek. Dit biedt perspectief en draagt bij aan
de ervaring van een betekenisvol leven, wat ook de kans verkleint op terugvallen in oud gedrag. Omdat het lastig is voor jongeren om na uitstromen passend werk te vinden, willen wij de rijkdom van ons netwerk benutten en kijken welke deuren we samen kunnen openen om jongeren richting werk te begeleiden.

Ken of ben jij een potentiële connectie voor YOPE Connect? We horen er graag meer over! Vul dit formulier in.

Heb je vragen? Neem contact op met Jasmijn via jasmijn@youngperspectives.org of 06 25 45 89.

Ben of ken jij een potentiele connectie voor YOPE Connect?